Museumstoget kjører ikke denne sommeren

Vårt veterantog må dessverre stå stille i sommer. Norsk Jernbanemuseum, som er driftsansvarlig for våre turer, har for tiden ikke tillatelse til å kjøre tog på det nasjonale jernbanenettet. Som følge av jernbanereformen hører nå museet inn under Jernbanedirektoratet. Det må tildeles ny trafikkeringsrett av Statens Jernbanetilsyn på grunn av denne omorganiseringen. Dette håper vi er på plass til høstens familiearrangement på Simonstadlinja siste helgen i september.

Men konsertene ved Vanntårnet arrangeres som planlagt lørdag 20. mai og onsdag 12. juli. Vi håper mange vil ta turen til Simonstad likevel, selv om vi dessverre ikke kan tilby togtransport denne sesongen. 20. mai kommer Eldar Vågan og kåsør Øyvind Thorsen. 12. juli er det Lillian Askeland, Ottar BigHand Johansen og Steinar Lyse som skal skape den gode stemningen ved Vanntårnet.