Togsettet vårt ble del av verdensrekord.

Verdensrekord-forsøk var annonsert, da Sommertoget kom til Nelaug. Togsettet til Arendalsbanens Venner hadde hovedrollen. BM 86.24 og BFS 86.99 skulle dras minst 10 meter av mer enn 301 personer.

På første forsøk under TV-sendingen røk tauet, men på andre forsøk da TV var opptatt av andre innslag, ble verdensrekorden satt. Det 50-60 tonn tunge togsettet ble trukket 40-50 meter av 411 personer.

Da var Tore Konnestad fornøyd og utbrøt: - Nå er det ingen som kan slå oss. Så er det bare igjen å få rekorden godkjent av Guinness.

Sendingen er i gang.
Sendingen er i gang.
"Hovedpersonen" står klar til både kjøring og rekordforsøk.