Jernbanejubileer

De siste årene har vi kunnet feire og markere de ulike banestrekningenes åpning. Det startet i 2007:
Lørdag 15. september 2007: 100-årsmarkering for åpningen av Grimstadbanen
Lørdag 22. november 2008: Arendal-Frolandsbanen 100 år
Søndag 23. november 2008: Rise stasjon 100 år
Søndag 6. september 2009: Arendalsbanens Venner 20 år og på dagen: Mandag 26.oktober 2009
Fredag 17. desember 2010: Arendal - Åmlibanen 100 år
100 år siden åpning av jernbanen til Treungen i 2013: Se under nyheter.
Sykkelturen startet i Grimstad ved den gamle stasjonen
Det var stopp på hvert tidligere stopp
Her på Fjære stasjon
Nærmere 50 deltok på turen
Matstasjon på gamle Lia stasjon
Framme på Rise ved den første stasjonen
Endelig på Rise kom toget
Lørdag 22.november 2008 ble 100 år for Arendal-Frolandsbanen feiret
Direktør Elisabeth Enger ankommer Arendal for å delta i jubileet.
Direktør Elisabeth Enger har ordet
Til høyre to tidligere ansatte ved NSB
Senreale personer på Froland stasjon
AbVs togsett er klar til avgang
Musikanter som deltok på jubileumsdagen til Rise stasjon
Stasjonsopphold på Froland stasjon
Ta plass! Toget til Rise er klar for avgang
Egil Fiane forteller om banens og Rise stasjons historie
Allsang på venterommet
AbV feiret sine 20 år med museumstog til Simonstad.
Mange var møtt fram
Sør Røster fra Grimstad sang før togavgang.
Togstopp på Rise
Mat ble servert ombord
Togstopp på Nelaug med konsert i parken
Stasjonsparken på Nelaug
Stopp på Øynes
På Simonstad ble vi møtt av sang av Simonstad sangkor
Vanntårnets Venner var i gang med oppussing
Med sol, togtur, musikk og sang, ble det en fin dag på Simonstad
Toget tok en ekstra avgang fra Simonstad til Nelaug
Simonstad sangkor
Ved enden av den gamle Treungenbanen. Lenger går det ikke an å reise i 2009
Togsettet vårt venter på det gamle sovevognssporet
Sentrale gjester ved 100årsjubileet for toget Arendal-Åmli
Tog til Simonstad med buss til Åmli er klar til avgang.
Her gikk sporet fram til 1967
Historiker Egil Fiane holdt den historiske talen
Over 100 deltok på festmiddagen.
Aust-Agder fylke var representert med varaordfører Skaiaa og ordfører Laila Øygarden