Konsert på Simonstad 11.juli med Jørn Hoel.

Billettsalget til vårt tilbringertog til konsert på Simonstad er nå i gang.

Toget har avgang fra Arendal stasjon kl.17.00 onsdag 11..juli. Det er togsettet til Arendalsbanens Venner Bm 86 med plass til 100 reisende som vil bringe folket til Simonstad. Underveis serveres kaffe og kake og på tilbaketuren forfriskninger. På Simonstad blir det konsert med Leif fra Rygene og Jørn Hoel. Her selges mat og drikke på konserten . Tilbake i Arendal er vi en gang mellom 22.30 og 23.00. Samlet pris for togtur og konsert er 500 kr. Bindende påmelding til Lilleba på tlf. 970 98 610

Velkommen ombord i vårt museumstog til konsert på Simonstad.