Ny bok om Grimstad- og Treungenbanen

 PÅ BANEN - Glimt fra Grimstad- og Treungenbanens historie.

Friluftsforlaget gir nå ut, i samarbeid med Arendalsbanens Venner, en større bok om Grimstad- og Treungenbanens historie. Boken som er på 318 sider i stort gaveformat,
koster kr. 398,- (kr. 300,- for medlemmer).

Boken kan kjøpes i alle bokhandlere på Sørlandet
eller bestilles direkte fra Friluftsforlaget.
Tlf. 37 01 64 89 - E-post: frilufts@online.no


Av innholdet kan nevnes:
- Kampen om jernbanen
- De store anleggsarbeidene
- Stasjoner, stoppesteder og holdeplasser
- Jernbanen og industrien
- Sørlandsbanen kommer
- Små og store ulykker
- Muntre og litt triste historier
- Vinter, snø og is
- Vanskelige tider