Sommer og høst 2018.

Planer for Arendalsbanens Venner:
Onsdag 11.juli: Veterantogkjøring til konsert på Simonstad. (se eget oppslag).
Lørdag 6.oktober: Veterantogkjøring på Simonstadlinja (med forbehold)
Søndag 9.desember: Veterantogkjøring på Simonstadlinja (med forbehold)
Dugnadsarbeid vil skje ved behov. Fra august/september vil dette skje på torsdager.