Stoltenberg og Kalvik i sommerkvelden


Thorvald Stoltenberg hadde god kontakt med forsamlingen da han kåserte på Simonstad fredag kveld 23.august. Solidaritet og håp er sentrale verdier, sa han.

KÅSERI OG AVDUKING.
Thorvald Stoltenberg hadde forsamlingen i sin hule hånd, da han kåserte med eksempler fra sitt liv. Latteren lå lett over Simonstad innimellom alvor og ettertanke. Med utgangspunkt i egen oppvekst i en bygård i Oslo, var han innom sentrale verdier som har preget vårt samfunn: Felleskap, solidaritet og håp.
Etter kåseriet ble en statue med takk til de som har støttet Vanntårnets Venner økonomisk, avduket. Det ble gjort av Stoltenberg. Han måtte da sykle på en dressin og dra med seg et tau som var festet i et klede som dekket statuen.

FINN KALVIK
Underveis var Finn Kalvik ankommet etter å ha stått i kø gjennom Vestfold. Vi fikk høre flere av hans kjente viser og publikum ble også med i fellessang. Foruten sang, ble det mye løsprat av Kalvik. Visesangen var best. Den skulle vi gjerne hatt mer av.

TILBRINGERTOG
For oss i Arendalsbanens Venner var det gildt igjen å få kjøre tog til Simonstad. Jernbanemuseet på Hamar er en god samarbeidspartner, som også denne gangen klarte å få tak i nok personell til å kjøre toget. Noen ledige plasser fantes. Stemningen var god. Servering ombord på både opptur og nedtur er populært. Vi takker alle medhjelpere og Jernbanemuseet på Hamar


Toget til Simonstad står i spor 1.
På Rise stasjon lastes serveringen ombord
Snart klar til avgang
Skal det være en kopp kaffe?
På vei til kåseri og konsert
Avduking av statue ved Thorvald Stoltenberg
Statuen
Over 250 tilskuere på Simonstad
 
Finn Kalvik
 
Tog til Nelaug er klar til avgang
Noen av de reisende
Konduktøren
Lokføreren
Spor 1 Nelaug stasjon
To representanter fra Jernbanemuseet på Hamar
Lokaltoget til Arendal ble godt besatt