Torsdag på Rise

Venterommet er åpent fra kl. 19.00 torsdag 22.november: Tema: Rjukanbanen ved Andreas Westheimer. Velkommen til tema, prat, kaffe og litt å spise til.