Rise stasjon
Rise stasjon ligger 307,44 km fra Oslo S og 10,19 km fra Arendal. Høyden over havet er 44,75 meter. Stasjonen ble åpnet da den private Grimstad-Frolandsbanen (GFB) ble åpnet i 1907.
Les mer
Arendalsbanen
Arendal stasjon ble opprinnelig bygget som endestasjon for Arendal - Åmlibanen, en bane som skapte forbindelse mellom bygdene Froland og Åmli og utskipningshavnen i Arendal.

Dugnad torsdager fra 9.april

17.08.2014 21:46
Etter påske starter dugnaden. Velkommen til Rise stasjon.
Les mer

Flere tog på Arendalsbanen

14.12.2014 19:32
Søndag 14.desember ble en stor dag for Sørlandsbanen og Arendalsbanen. Ved ruteendringen denne dagen ble antallet tog økt betydelig. Vi var med fø...
Les mer

ARENDALSBANENS VENNER ÅRSMELDING - 2014

19.03.2014 08:30
Årsmeldingen gjelder for perioden fra 1. januar til 31. desember 2014. Årsmøtet ble avholdt på Rise stasjon 13. mars. Det var 17 fremmøtte. Årsmel...
Les mer

Stasjonsuret avduket

15.06.2014 14:50
Lørdag 14.juni ble det nye fine stasjonsuret avduket på foreningens sommerfest.
Les mer