Rise stasjon
Rise stasjon ligger 307,44 km fra Oslo S og 10,19 km fra Arendal. Høyden over havet er 44,75 meter. Stasjonen ble åpnet da den private Grimstad-Frolandsbanen (GFB) ble åpnet i 1907.
Les mer
Arendalsbanen
Arendal stasjon ble opprinnelig bygget som endestasjon for Arendal - Åmlibanen, en bane som skapte forbindelse mellom bygdene Froland og Åmli og utskipningshavnen i Arendal.

Museumstoget kjører ikke denne sommeren

21.04.2017 21:09
Vårt veterantog må dessverre stå stille i sommer. Norsk Jernbanemuseum, som er driftsansvarlig for våre turer, har for tiden ikke tillatelse til å...
Les mer

God sommer.

17.08.2014 23:46
Les mer

Oppfordring til politikere i Aust-Agder

20.03.2017 23:09
Foreningen Arendalsbanens Venner oppfordrer: Engasjer dere for Arendalsbanen! Nå skal trafikken på Sørlandsbanen og Arendalsbanen settes ut på anb...
Les mer

Innspill fra AbV til Togkonkurransen.

26.02.2017 23:33
Arendalsbanens Venner har merket seg følgende budskap fra Samferdselsdepartementet: Jernbanereformen handler om å gjøre jernbanen enda mer attrakt...
Les mer