RISE STASJON
Som tidligere knutepunkt mellom Arendalsbanen og den i utgangspunktet privatdrevne Grimstadbanen, er Rise stasjon et jernbanehistorisk interessant anlegg. Stasjonsbygningen på Rise har stor grad av opprinnelighet. Et særpreget jugendinspirert vanntårn med høy autensitet danner et helhetlig anlegg sammen med stasjonsbygning, vanntårn og privetbygningen. I tillegg finnes det bevart elementer fra det gamle hageanlegget og den synlige perrongkanten som beriker og utfyller miljøet.

Rise stasjon har høy kulturhistorisk betydning som et representativt eksempel på hvordan jernbanen bygde for å imøtekomme sine funksjonelle behov og for å gi status til sin virksomhet. Sammen med andre viktige eksempler på jernbanens bygningsmasse, fremstår Rise stasjon som et representativt kulturminne i norsk jernbane- og samferdselshistorie.

Som tidligere knutepunkt mellom Arendalsbanen og den i utgangspunktet privatdrevne Grimstadbanen, er Rise stasjon et jernbanehistorisk interessant anlegg. Selv om enkelte av de opprinnelige bygningene er revet, fremstår stasjonen som et autentisk, helhetlig og bygningshistorisk verdifullt anlegg fra tiden rett etter århundreskiftet
.
Side 1 av 2
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 2 av 2