SIMONSTAD STASJON

Simonstad stasjon

  • 143,4 moh.
  • Opprettet 18.12.1910
  • Ubetjent 1.6.1958
  • Nedlagt 1.10.1967
  • På Simonstad ble det bygget stasjonsbygning med godsrom, privet, lasteplattform og vokterbolig.

Der jernbanesporene etter den gamle Treungenbanen slutter, ligger Simonstad, som var en stasjon på gamle Treungenbanen. Etter nedleggelsen har det periodevis vært tømmeropplastning på Simonstad. Bygningene på stasjonen er revet, men vanntårnet står fortsatt. . Her har det skjedd mye de siste årene. Da banen ble lagt ned i 1967, ble sporet liggende hit. Grunnen til det kan være flere, men Nidarå trelast ble snart en aktuell bruker. De siste årene har det vært liten trafikk, bortsett fra 1-2 turer i året med togsettet til Arendalsbanens Venner.

MYE SKJER: Allerede i 1997 ble Simonstad Sangkor startet opp. De øver på Vonheim hver mandag i lokalet til Simonstad vel. Her samles også folket på Simonstad i andre anledninger. Her er trim hver uke, det kan være lefsebaking eller revy. Tilflyttingen gjør at stedet nå også har barnefamilier blant de 60 innbyggerne. Sangkoret har gjort Simonstad kjent ute ved kysten også. Simonstad Sangkor har deltatt på adskillige møter og sammenkomster rundt i forsamlingshus og kirker.

VANNTÅRNETS VENNER: Vanntårnet står fortsatt på stasjonsområdet, og i 2007 ble foreningen «Vanntårnets venner» dannet og de fikk midler til å restaurere tårnet og området rundt. Vanntårnets Venner er et ektefødt barn av sangkoret, men flere enn kormedlemmene deltar på dugnad og arrangementer i og rundt vanntårnet. Etter restaurering ble vanntårnet offisielt gjenåpnet 5.september 2010 av fylkesmann Øystein Djupedal. Dermed har Simonstad et flott vanntårn med rasteplass og togvogner. Til og med en telefonkiosk er på plass.

MANGE MULIGHETER: Men planene stopper ikke der. Hver sommer arrangeres her utendørs konserter med ulike artister og kåsører. Simonstad har hatt besøk av Ole Paus og Olav Stedje, Thorvald Stoltenberg og Øyvind Thorsen, og flere skal det bli. De fleste gangene har det vært togtilslutning fra Arendal med Arendalsbanens Venners togsett.

Men Vanntårnets Venner har hatt flere planer for området. Foran scenen er det blitt bygd tribune med avskjerming mot vegen. Hvis været er usikkert, er det også mulig å kunne trekke over tak/presenning.

Vanntårnats dag i 2010 da Vanntårnet ble gjenåpnet.
Mange deltok på innvielsen av vanntårnet
Tore Konnestad
Simonstad med vanntårnet
Simonstad sangkor